skip to Main Content

Artykuły sponsorowane w SEO – czym są, ile kosztują, jak i gdzie je publikować

W świecie cyfrowego marketingu, artykuły sponsorowane stają się coraz bardziej popularne, stanowiąc skuteczną formę reklamy oraz popularny sposób na pozyskiwanie linków do stron internetowych. To nie tylko świetny sposób na promocję produktu, usługi czy marki, ale także na zbudowanie autorytetu i pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Ale czy znasz tajniki pisania i publikacji artykułów sponsorowanych? Czy wiesz, jak stworzyć skuteczny artykuł sponsorowany, który przyciągnie uwagę czytelnika i przyniesie pożądane efekty? Jeśli nie, ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym są artykuły sponsorowane – podstawowe informacje

Artykuły sponsorowane są formą marketingu treści, który opiera się na odpłatnej publikacji specjalnie do tego celu przygotowanych artykułów na wybranych stronach internetowych. Chociaż są one częścią strategii content marketingu, różnią się od typowych artykułów, ponieważ są pisane z zamiarem promocji i/lub pozyskania odnośnika, a nie tylko dostarczenia wartościowej treści czytelnikowi.

Główne cechy artykułów sponsorowanych obejmują:

 • Są płatne: Firmy płacą twórcom treści (copywriterom) za ich napisanie i wydawcą za publikację artykułów sponsorowanych,
 • Są promocyjne: Mają na celu promowanie produktu, usługi czy marki,
 • Są tworzone pod SEO: Mają na celu linkowanie do promowanej strony internetowej celem jej wzmocnienia,
 • Są subtelne, ale nie zawsze: Dobrze napisane artykuły sponsorowane subtelnie wprowadzają elementy promocyjne, starając się jednocześnie dostarczyć wartość czytelnikowi. Jeśli natomiast artykuł sponsorowany publikowany jest przede wszystkim w celu pozyskania linku pod działania SEO na stronie internetowej bez ruchu naturalnie subtelny być nie musi.

Jak to działa w praktyce – publikacja artykułów w portalach i na blogach

Reklamodawca wybiera interesujący go portal na którym chce opublikować artykuł sponsorowany. Wyboru dokonuje zgodnie z przyjęta przez siebie strategią. Jego głównym celem może być promocja marki, produktu lub usługi poprzez publikacje sponsorowaną na poczytnym portalu. Może być również nastawiony tylko na pozyskanie odnośnika do promowanej przez siebie strony internetowej lub planuje połączenie tych dwóch celów. Opłaca koszt publikacji, przesyła treść artykuły i po określonym czasie otrzymuje adres podstrony z zakupioną publikacją.

Baner do publikacji sponsorowanych

Artykuły sponsorowane – cel publikacji treści i oczekiwania

Artykuł sponsorowany to odpłatna forma reklamy – musi mieć, więc swój cel.  Jest to środek do promocji marki, produktów/usług lub sposób na pozyskanie linków do pozycjonowanej strony internetowej. Każdy artykuł sponsorowany może również łączyć te dwa założenia – ale nie musi.

Będziemy mieć kampanie artykułów sponsorowanych których celem jest:

 • Promocja produktów lub usług,
 • Pozyskiwanie linków do promowanej strony internetowej,
 • Połączenie dwóch powyższych celów.

Promocja czy działania SEO?

Nie każdy artykuł sponsorowany musi być jednocześnie promocyjny i tworzony pod SEO. Część kampanii będzie oparta na artykułach sponsorowanych, których głównym założeniem jest promocja konkretnych produktów lub usług, Do tego celu reklamodawca będzie wybierał lokalizacje tematycznie powiązane z marką oraz takie które mają potencjał dostarczyć ruch bezpośredni do jego strony z reklamy umieszczonej w artykule lub w wyniku jego przekazu. Czyli portale tematyczne z dużym ruchem. Inne kampanie natomiast opierać będą się tylko na artykułach sponsorowanych których głównym celem jest pozycjonowanie określonej strony internetowej poprzez pozyskiwane linki. Wybrane portale nie muszą być wtedy powiązane tematycznie z linkowaną stroną i nie muszą zbierać dużego ruchu.

Przygotowanie (napisanie) artykułu sponsorowanego – koszt przygotowania treści

Koszt napisania artykułu sponsorowanego jest ustalany przez copywritera na bazie przesłanych wytycznych. Copywriter to osoba która specjalizuje się w tworzeniu treści na zamówienie i opiera się na własnym cenniku, długości artykułu, tematyce, oczekiwanej jakości oraz ewentualnych dodatkowych wymaganiach. Wycena treści artykułu sponsorowanego jest więc uzależniona od cennika copywritera z którym zamówienie jest konsultowane. Podobnie jak z każdą inną usługą – będziemy mieć tutaj do czynienia z różnymi cennikami i różnymi specjalistami.

Innym źródłem treści pod artykuły sponsorowane są inteligentne modele językowe takie jak ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), Bard i generatory treści Ai (Rytr, Jasper). Na bazie odpowiedniego promptu są one w stanie przygotować treść artykułu sponsorowanego (celowo używam tutaj słowa przygotować). Jest to popularne źródło treści pod artykuły sponsorowane szczególnie dla publikacji które tworzone są typowo pod pozyskanie linków SEO do pozycjonowanych stron internetowych. Ogromne znaczenie ma tutaj jakość prompta (zapytania), którym posłużmy się w celu wygenerowania tekstu. Tutaj najlepiej oddaje to stwierdzenie: „Co włożysz to wyciągniesz”.

Artykuły sponsorowane przygotowane przez AI

Artykuł przygotowany przez AI, model językowy taki jak ChatGPT próbował wygenerować chyba każdy. Jednak wpisanie prostego „Napisz dla mnie artykuł o” mija się z celem i nie pozwoli na uzyskanie obszernego, poprawnie sformatowanego i zoptymalizowanego pod kątem SEO tekstu nawet w kontekście tak podstawowym jak występowanie wkomponowanych w zdania głównych słów kluczowych (fraz) oraz ich pochodnych. W dodatku otrzymamy treść bardzo krótką – tyle ile na daną chwilę ma przyzwolonej objętości jedno pole odpowiedzi i to wszystko. Taki tekst nie jest artykułem sponsorowanym i nie nadaje się do publikacji (będzie też najczęściej odrzucony przez wydawcę portalu, który go otrzyma). Naturalnie pisanie artykułu w ChatGPT jest jak najbardziej możliwe. Wymaga jednak opracowania odpowiednich promptów lub wykorzystania już istniejących rozwiązań – nadal będą to jednak treści które zdecydowanie warto sprawdzić i „podrasować” przez publikacją. Czy będą to treści lepszej jakości, niż te które wykona dla nas doświadczony copywriter z wieloletnim stażem? To zależy. Czy będą to treści zawierające tylko poprawne informacje, dane? To zależy. W prostym teście na proste pytanie o wydajność w ml konkretnego modelu nawilżacza Bard i ChatGPT podają inne odpowiedzi, jednak spójne w jednym: są to odpowiedzi błędne. ChatGPT odpowiadając na prompt dotyczący przygotowania artykułu opisującego najciekawsze wydarzenia historyczne w danym przedziale czasowym zaczął je wymyślać, błędnie przyporządkowywać tylko aby spełnić nadrzędne polecenie – duża objętość treści. Takie błędy mogą występować również w przygotowywanych przez modele językowe artykułach. Warto mieć na uwadze, że są biznesy i branże w których błędy tego typu mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki.

Czy treści tworzone przez AI są unikalne?

Generalnie tak, ale jak zwykle: to zależy (w sporej mierze od użytkownika). Modele językowe mogą generować duże ilości treści bazując na informacjach które zostały im wprowadzone, oraz tych które w prompcie wprowadzi użytkownik. Jeśli tych informacji je mało, zagadnienie jest wąskie, a generowanych treści jest dużo to część odpowiedzi może być podobna, zbliżona. Modele językowe mogą w takich przypadkach opierać się na podobnych frazach lub koncepcjach, co prowadzi do mniejszej różnorodności w generowanych treściach. Generowanie dużych ilości treści na ten sam temat może również prowadzić do powtarzalności. Model AI, starając się utrzymać spójność i relewancję, może powtarzać podobne struktury lub idee, szczególnie gdy brakuje mu nowych danych wejściowych do analizy. Unikalność treści zależy od jakości i specyfiki danych wejściowych. Jeśli prompt (polecenie) jest szczegółowy i unikalny, generowana treść ma większą szansę na bycie oryginalną. Modele AI, takie jak GPT, są zaprojektowane do tworzenia nowych, często kreatywnych odpowiedzi na podstawie dostarczonych im informacji.

Czy artykuły sponsorowane opracowywane przez AI to przyszłość?

Raczej tak w przypadku prostych treści. Przez najbliższe lata nie dojdzie zapewne do żadnych kolejnych większych przełomów w tym zakresie. Modele będą dokładniejsze, lepiej rozumiejące prompty, ich wiedza będzie sprawniej aktualizowana, zakres pola odpowiedzi będzie większy, treści na grafikach poprawne, a comiesięczny rachunek użytkownika wyższy. AI ma duży potencjał w generowaniu prostych treści. Dzięki zdolności do przetwarzania ogromnych ilości danych i uczenia się z nich, modele językowe mogą efektywnie tworzyć treści, które są spójne i relewantne do danego tematu. Choć przewidywania dotyczące przyszłości AI w tworzeniu artykułów sponsorowanych są spekulacyjne, wydaje się prawdopodobne, że AI będzie odgrywać coraz większą rolę w tej dziedzinie jako narzędzie do tworzenia prostych tekstów oraz wsparcie przy artykułach o wyższym stopniu skomplikowania.

Publikacja artykułu sponsorowanego – koszt publikacji w portalach i na blogach

Koszt publikacji artykułu sponsorowanego jest zależny od wielu czynników – ale przede wszystkim od ceny jaką ustali wydawca danego portalu lub bloga oraz kosztu treści.

Całkowity koszt publikacji artykułu sponsorowanego może uwzględniać takie elementy jak:

 • Koszt przygotowania treści artykułu: Możemy zdecydować się na płatny tekst przygotowany przez copywritera, prawie darmowy opracowany przez płatny model językowy, lub darmowy wygenerowany przez bezpłatny model językowy,
 • Koszt zdjęcia lub wielu zdjęć do artykułu: Możemy korzystać z opłaconego fotografa który przygotuje zdjęcia produktów lub sesje dotyczącą danej usługi, możemy wykorzystać płatne zdjęcia stockowe lub stockowe darmowe zasoby na licencji umożliwiającej ich bezpłatne komercyjne zastosowanie najczęściej bez konieczności umieszczania informacji o źródle czy autorze,
 • Koszt publikacji na wybranym portalu ustalony przez wydawcę,
 • Koszt podlinkowania artykułu sponsorowanego,
 • Koszt promocji artykułu sponsorowanego poprzez płatne kampanie w mediach społecznościowych.

Od czego zależy koszt publikacji na danym portalu – cena artykułu sponsorowanego

Koszt publikacji artykułu sponsorowanego uzależniony jest przede wszystkim od ceny jaką ustali wydawca. Cena publikacji może być powiązana z parametrami SEO portalu podawanymi przez zewnętrzne narzędzia takie jak Ahrefs czy Majestic, widocznością danego portalu bazująca na danych zewnętrznych narzędzi takich jak Semstorm czy Senuto, estymowanym ruchu, tematyce portalu, jego jakości, ilości treści bez linków wychodzących i oczywiście prowizji w sytuacji gdy publikacja zamawiana jest poprzez pośrednika takiego jak WhitePress.

Artykuły sponsorowane – strony transakcji

Zamawianie publikacji artykułu sponsorowanego to prosta transakcja oparta na dwóch lub trzech elementach. Sam proces uzależniony jest już tylko od tego czy reklamodawca (osoba zamawiająca publikacje) zdecyduje się na bezpośredni kontakt z właścicielem portalu czy skorzysta z platformy pośredniczącej w transakcji.

Gdy publikacje zamawiamy poprzez pośrednika robimy to w platformie łączącej wydawców z reklamodawcami. Platforma udostępnia nam listy ofert które zostały do niej dodane poprzez wielu różnych wydawców. Platforma prezentuje oferty wraz z wybranymi parametrami dotyczącymi domen, cennikiem publikacji oraz specyfikacją każdej oferty podaną przez wydawcę (dozwolone typy linków, maksymalna ilość linków jaką możemy umieścić w treści publikowanego artykułu czy minimalna długość treści). Jest to model oparty na trzech elementach: osoba zamawiająca publikacje jako reklamodawca, wydawca czyli właściciel konkretnego portalu oraz pośrednik który pobiera prowizję za możliwość korzystania z jego platformy pośredniczącej w transakcji.

Gdy publikacje zamawiamy bezpośrednio u wydawcy omijamy prowizję, a całość procesu to najczęściej krótka komunikacja mailowa. Część wydawców dysponuje pulą domen (portali i blogów) z dedykowanymi ofertami w postaci list uwzględniających parametry domen pobrane z popularnych narzędzi takich jak Ahrefs, Majestic.

Strony transakcji

 • Artykuły sponsorowane – kim jest wydawca: To właściciel portalu lub portali. Zadaniem wydawcy jest publikacja zamówionych, opłaconych i zaakceptowanych treści sponsorowanych.
 • Artykuły sponsorowane – kim jest reklamodawca: Reklamodawca to osoba składająca zamówienie na reklamę w danym portalu lub blogu.
 • Pośrednik – platforma pośrednicząca w zawieraniu transakcji pomiędzy reklamodawcą, a wydawcą. Nie jest wymagana przy zakupie publikacji sponsorowanych. Każde zamówienie można zrealizować kontaktując się mailowo bezpośrednio z wydawcą (właścicielem danej strony internetowej) i otrzymując cennik oraz warunki współpracy. Pozwala to ominąć prowizje.

Prowizje pośredników

Wysokość prowizji w platformach pośredniczących najczęściej uzależniona jest od „wielkości” reklamodawcy, Duża agencja zamawiająca miesięcznie duże ilości publikacji będzie miała inne ceny (inny narzut) niż agencja SEO niewielkich rozmiarów lub właściciel samodzielnie pozycjonujący swoją stronę internetową. Dla przykładu oferta publikacji artykułu sponsorowanego wystawiona na platformie w cenie 40zł netto, może zostać zaoferowana w cenie 70zł netto. W transakcji zakupu artykułu sponsorowanego będą brały udział trzy strony: reklamodawca którego koszt publikacji wyniesie 70zł netto, wydawca który za zrealizowanie publikacji na swoim portalu otrzyma ustalone wynagrodzenie w wysokości 40zł netto i platforma która za pośrednictwo w procesie pozyska 30zł netto.

Artykuły sponsorowane – tanio, czyli jak?

Czy tanie artykuły sponsorowane zawsze muszą oznaczać niższą jakość? Nie. Zakup artykułu sponsorowanego bezpośrednio od wydawcy może sprawić, że koszt publikacji obniżony zostanie przykładowo o 40% względem ceny widocznej w platformie która pośredniczyłaby sprzedaży. Publikacja staje się tania z racji pominięcie pośredników. Warto jednak mieć na uwadze, że publikacja artykułu sponsorowanego to nadal koszt znacznie wyższy niż cena zwykłego precla. Za publikacje w tematycznym portalu z odpowiednimi parametrami SEO i nawet małym ruchem nadal przyjdzie nam zapłacić minimum kilkadziesiąt złotych.

Baner do publikacji sponsorowanych

Publikacja z własną treścią lub artykułem po stronie wydawcy

Większość wydawców umożliwia złożenie zamówienia na publikację sponsorowaną w dwóch podstawowych opcjach. Pierwsza z nich to publikacja w ramach której musimy przesłać treść artykułu. Poprawnie sformatowany tekst z wkomponowanym odnośnikiem lub odnośnikami, opatrzony odpowiednimi nagłówkami. Tekst artykułu musi spełniać również wymagania dotyczące jakości i długości. Druga opcja to przygotowanie artykuły przez wydawcę za odpowiednio wyższą opłatą. Decydując się na to rozwiązanie przy treściach tworzonych typowo pod pozycjonowanie najczęściej jedynymi przesyłanymi danymi do realizacji zlecenia są: adres linkowanej strony oraz słowo kluczowe (anchor odnośnika) do które ma zostać podpięty link.

Zdjęcia do artykułów – skąd pobrać grafikę i ile to kosztuje

Zdjęcia, grafiki są nieodzownym elementem każdego artykułu sponsorowanego. Jeśli publikujemy treść w popularnej, często odwiedzanej przez Internautów domenie, treść ukierunkowaną typowo na pozyskanie ruchu warto wtedy na grafiki zwrócić szczególną uwagę. Najczęściej to właśnie od celu w jakim publikowany jest artykuł sponsorowany uzależnione jest źródło zdjęć. Możemy wykorzystać:

 • Fotografa który podczas sesji przygotuje zdjęcia konkretnych produktów lub usług. Będzie to krok niezbędny przykładowo w przypadku nowych produktów które nie są jeszcze dostępne na rynku,
 • Stocków z płatnymi zdjęciami. Są to miejsca w który za odpowiednią opłatą (stały abonament, uzależnioną od wielkości zdjęcia lub ceny ustalonej przez twórcę) możemy zakupić konkretną fotografię i wykorzystać ją do użytku komercyjnego,
 • Stocków ze zdjęciami darmowymi w których znajdziemy sporo materiałów które niestety właśnie z racji tego, że są darmowe zostały powielone już w dziesiątkach jak nie setkach artykułów. Nie zyskamy w ten sposób na unikalności ani jakości.

Darmowe zdjęcia do artykułów sponsorowanych.

Jest kilka serwisów które działają jako bazy darmowych i płatnych zdjęć. Polecam sprawdzić szczególnie trzy poniższe których zasoby w jakiejś części powielają się. Każdy z nich funkcjonuje na podobnej zasadzie. Wyróżniają je jednak szczegóły które mogą przesądzić o wyborze docelowej platformy.

Pixabay – Serwis pod adresem pixabay.com zawiera zarówno zdjęcia płatne jak i komercyjne. Korzystając z wyszukiwarki lub tagów można wyszukać zdjęcia w konkretnej tematyce,
Unsplash – Serwis unsplash.com podobnie jak powyższa platforma to mieszanka darmowych i płatnych zdjęć. Wyszukiwania działa na podobnej zasadzie jednak sama karta zdjęcia ma lepiej przygotowany widget „Related photos”. Widget często pokazuje powiązane zdjęcia od tego samego autora. Umożliwia to sprawne wyszukanie zdjęcia w tej samej tematyce i w tym samym stylu,
Pexels – Serwis pod adresem pexels.com to obszerna baza darmowej grafiki. Na karcie produktów widget powiązanych zdjęć ciągnie się w nieskończoność, jednak powiązanie podobnych zdjęć tego samego autora nie jest dla niego istotne. Świetna funkcjonalność platformy to możliwość pobrania każdej grafiki w już ustalonym przez siebie niestandardowym wymiarze.

Żywotność publikacji sponsorowanych

To jak długo aktywny będzie artykuł sponsorowany lub link w nim zawarty uzależnione jest od ustaleń z wydawcą i specyfikacji danej oferty. Część wydawców decyduje się na usuwanie artykułów sponsorowanych po upływie 12 miesięcy, a część wprawdzie publikacji płatnych nie usuwa ale zmienia w nich link na nofollow.

Oferty publikacji możemy więc podzielić na:

 • Bezterminowe: Żywotność publikacji oraz odnośnika (bez naniesionych zmian) jest w nich tak długa jak długo istnieje portal,
 • Z terminem ważności: Publikacje z aktywnym linkiem przez 12 miesięcy,
 • Publikacje z przedłużeniem ważności: Oferty w których po upływie dwunastu miesięcy można przedłużyć żywotność wpisu reklamowego na kolejny okres za część pierwotnej ceny.

Jak to u nas wygląda?

W CMspace mamy dwa typy ofert. Bezterminowe dotyczą wszystkich portali wielotematycznych z grup podstawowych. Są to więc publikacje stałe, nie suwane, nie zmieniamy w nich odnośnika i nie wymagają już żadnych dodatkowych opłat. Jest ta największa grupa ofert. Natomiast publikacje z przedłużeniem ważności po upływie dwunastu miesięcy dotyczą portali tematycznych i premium. Mają one jednak niską bazową cenę oraz niski koszt przedłużenia po upływie dwunastu miesięcy.

Jakość treści artykułu – jakie ma znaczenie

To jaki tekst jest przygotowany do publikacji możemy powiązać z jej celem. Jeśli nadrzędnym celem publikacji jest pozyskanie ruchu to poza oczywistymi elementami takimi jak wysoka jakość zdjęć i treści opracowany artykuł musi być wynikiem konkretnej strategii –  w jaki sposób ten ruch chcemy przekazać, do jakiej grupy odbiorców planujemy dotrzeć. Na prostym przykładzie jeśli oferujesz produkt przeznaczony dla firm specjalizujących się w naprawach dachów, treść artykułu musi odpowiadać ich oczekiwaniom, a nie być przeznaczona dla zwykłego konsumenta który nie jest potencjalnym klientem.

Treści przygotowany do artykułów których celem jest tylko pozyskanie odnośnika są znacznie prostsze i tańsze. Osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie biorą zazwyczaj pod uwagę przede wszystkim takie aspekty jak długość i nasycenie słowami kluczowymi.

Artykuł sponsorowany, a artykuł gościnny – czym się różnią

Artykuł sponsorowany to odpłatna forma reklamy. Opłacie podlega koszt publikacji przygotowanego artykułu w wybranym portalu. Natomiast artykuł gościnny to publikacja za którą nie płacimy. Wydawca zgadza się opublikować przygotowany artykuł nieodpłatnie w zamian za wartość jaką niesie jego treść. Artykuł gościnny to obecnie rzadko wykorzystywana forma reklamy – mało kto godzi się na publikacje treści z linkami „reklamowymi” rezygnując z tradycyjnej formy wynagrodzenia. Szczególnie w dobie treści generowanych przez AI (nie wnikam już w ich jakość czy rzetelność) które za darmo lub prawie za darmo może wygenerować dla siebie właściciel portalu.

CMspace to wydawca portali i blogów. Oferujemy publikacje w dobrze przygotowanych, zadbanych lokalizacjach w oparciu o wysokiej jakości treści. Dostarczamy linki z artykułów sponsorowanych w wielotematycznych i tematycznych serwisach przy zachowaniu atrakcyjnych cen publikacji.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top