Skip to content

Zrozumienie E-E-A-T w SEO: Jak wykorzystać doświadczenie, ekspertyzę, autorytatywność i zaufanie do poprawy widoczności strony

W świecie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) pojawiają się ciągle nowe wytyczne, które mają pomóc w lepszym pozycjonowaniu stron. Jednym z takich pojęć, które zyskało na znaczeniu po ostatnich aktualizacjach algorytmów Google, jest E-E-A-T – skrót od Experience, Expertise, Authoritativeness, i Trust (Doświadczenie, Ekspertyza, Autorytatywność, Zaufanie). Choć nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym, E-E-A-T odgrywa kluczową rolę w ocenie jakości strony przez algorytmy wyszukiwania. Ten artykuł przybliża, czym dokładnie jest E-E-A-T, jakie ma znaczenie dla SEO i jak można poprawić widoczność strony, stosując się do tych zasad.

Co to jest E-E-A-T i dlaczego jest ważne w SEO?

E-E-A-T w SEO to zbiór wytycznych, które pomagają Google ocenić jakość strony internetowej. Termin ten zyskał na znaczeniu wraz z wprowadzeniem przez Google aktualizacji algorytmu, która skupiła się na poprawie jakości wyników wyszukiwania. E-E-A-T to nie tylko akronim, ale fundament, na którym buduje się zaufanie i wartość strony w oczach użytkowników oraz robotów Google.

Kluczowe aspekty E-E-A-T to:

 • Experience (Doświadczenie): Odzwierciedla poziom bezpośredniego doświadczenia twórców treści w odniesieniu do prezentowanych tematów. Google ceni treści stworzone przez osoby, które mają bezpośrednie doświadczenie w danej dziedzinie, ponieważ uważa je za bardziej wiarygodne i przydatne dla użytkowników.
 • Expertise (Ekspertyza): Wskazuje na poziom wiedzy specjalistycznej autora treści. W dziedzinach szczególnie wrażliwych, jak zdrowie czy finanse (YMYL – Your Money Your Life), Google szczególnie ceni dokumenty potwierdzające kwalifikacje ekspertów.
 • Authoritativeness (Autorytatywność): Odzwierciedla poziom uznania, jakim cieszy się strona lub autor w danej branży. Autorytatywność jest często mierzona przez linki przychodzące z innych respektowanych źródeł w danej dziedzinie.
 • Trust (Zaufanie): Najważniejszy aspekt E-E-A-T, zaufanie, związane jest z dokładnością, transparentnością i uczciwością prezentowanych treści. Strony, które są otwarte na prezentowanie rzetelnych informacji kontaktowych, polityk prawnych oraz posiadają pozytywne recenzje i opinie, zyskują na zaufaniu.

Rozumienie i implementacja zasad E-E-A-T w strategii SEO może znacząco poprawić jakość strony, co przekłada się na lepsze rankingi i większe zaufanie użytkowników.

Jak doświadczenie wpływa na E-E-A-T?

Doświadczenie jest nowym dodatkiem do wcześniejszego modelu E-A-T, który skupiał się głównie na ekspertyzie i autorytatywności. W kontekście E-E-A-T, doświadczenie jest równie ważne, gdyż wskazuje na bezpośredni kontakt twórcy treści z tematem, o którym pisze. Google zwraca uwagę na to, aby treści były tworzone przez osoby, które mają realne doświadczenia z opisywanymi produktami, usługami czy zjawiskami.

Wpływ doświadczenia na E-E-A-T można zaobserwować na kilku płaszczyznach:

 1. Wiarygodność treści: Użytkownicy i algorytmy Google są bardziej skłonni ufać treściom stworzonym przez autorów z bezpośrednim doświadczeniem w danej dziedzinie. Na przykład, recenzje produktów napisane przez osoby, które faktycznie używały tych produktów, są postrzegane jako bardziej autentyczne.
 2. Szczegółowość i głębia analizy: Treści oparte na osobistych doświadczeniach często zawierają unikatowe szczegóły i niuanse, które nie są dostępne w treściach teoretycznych. To z kolei zwiększa wartość merytoryczną i użytkową strony.
 3. Zwiększenie zaangażowania użytkowników: Treści, które odzwierciedlają osobiste doświadczenia, mogą lepiej rezonować z odbiorcami, co przekłada się na większe zaangażowanie, np. dłuższy czas spędzony na stronie, więcej komentarzy czy udostępnień.
 4. Budowanie zaufania: Strony, które regularnie publikują treści oparte na rzeczywistych doświadczeniach, budują swoją reputację jako wiarygodne źródło informacji, co jest kluczowe w utrzymaniu i wzroście zaufania użytkowników.

Doświadczenie jest szczególnie istotne w kategoriach YMYL, gdzie dokładność i wiarygodność informacji mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie, finanse lub bezpieczeństwo użytkowników.

Demonstracja ekspertyzy w kontekście E-E-A-T

Ekspertyza to fundament, na którym opiera się wartość i skuteczność treści w kontekście E-E-A-T. Google przykłada dużą wagę do poziomu wiedzy specjalistycznej autora, szczególnie w dziedzinach, które bezpośrednio wpływają na życie i zdrowie użytkowników, jak finanse czy zdrowie. W SEO, demonstracja ekspertyzy nie tylko poprawia percepcję jakości strony, ale również przyczynia się do zwiększenia jej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Oto kilka kluczowych aspektów, jak można skutecznie demonstrować ekspertyzę na swojej stronie internetowej:

 • Publikacja szczegółowych i dobrze badanych treści: Artykuły, które zgłębiają tematy i oferują głęboką analizę wspartą badaniami, statystykami i aktualnymi danymi, naturalnie wykazują wysoki poziom ekspertyzy.
 • Posiadanie kwalifikacji i certyfikatów: Strony w kategoriach YMYL powinny wyraźnie prezentować kwalifikacje autorów, takie jak certyfikaty zawodowe, dyplomy ukończenia studiów wyższych lub inne dowody formalnej wiedzy.
 • Regularne aktualizacje i utrzymanie aktualności treści: W dziedzinach, które dynamicznie się zmieniają, takich jak medycyna czy technologie, regularne aktualizowanie treści to znak, że autor utrzymuje swoją wiedzę na bieżąco, co jest również odzwierciedleniem ekspertyzy.
 • Wykorzystanie autorytatywnych źródeł i odniesień: Cytowanie i odnoszenie się do uznanych w branży źródeł nie tylko wzmacnia wartość treści, ale także pokazuje, że autor treści dokładnie bada temat i opiera swoje twierdzenia na solidnych podstawach.

Demonstracja ekspertyzy jest szczególnie ważna na stronach, które chcą być postrzegane jako liderzy w swojej branży. To także kluczowy element w budowaniu długotrwałych relacji z użytkownikami, którzy szukają wiarygodnych informacji na ważne tematy.

Budowanie autorytatywności i zaufania na przykładzie E-E-A-T

Autorytatywność i zaufanie są kluczowymi elementami E-E-A-T, które w dużym stopniu decydują o tym, jak strona jest postrzegana przez użytkowników oraz algorytmy wyszukiwarek. Budowanie tych aspektów jest procesem długotrwałym, wymagającym konsekwencji i ciągłego doskonalenia jakości publikowanych treści.

Autorytatywność

Autorytatywność strony można rozwijać poprzez:

 • Zdobycie linków zwrotnych z renomowanych stron: Linki przychodzące z autorytatywnych źródeł są sygnałem dla Google, że treść na danej stronie jest cenna i godna zaufania.
 • Publikacje gościnne i współprace: Występowanie autorów strony na innych znaczących platformach w branży może znacząco podnieść percepcję autorytatywności.
 • Angażowanie się w branżowe dyskusje i bycie cytowanym jako ekspert: Regularne udział w branżowych dyskusjach i bycie źródłem cytatów w innych publikacjach również buduje autorytatywność.

Zaufanie

Zaufanie buduje się poprzez:

 • Transparentność: Otwarte deklarowanie autorstwa treści, jasne przedstawienie danych kontaktowych i polityki prywatności.
 • Odpowiedzi na komentarze i interakcje z użytkownikami: Aktywne uczestnictwo w dialogu z użytkownikami i odpowiadanie na ich pytania.
 • Jakość i bezpieczeństwo serwisu: Zapewnienie użytkownikom bezpiecznej nawigacji po stronie, szybkiego ładowania się i braku irytujących reklam.

Poprzez skupienie na tych elementach, strony internetowe mogą znacząco poprawić swoje pozycje w wyszukiwarkach, a co ważniejsze – zbudować trwałe relacje z użytkownikami, które są fundamentem sukcesu w internecie.

CMspace to wydawca portali i blogów. Oferujemy publikacje w dobrze przygotowanych, zadbanych lokalizacjach w oparciu o wysokiej jakości treści. Dostarczamy linki z artykułów sponsorowanych w wielotematycznych i tematycznych serwisach przy zachowaniu atrakcyjnych cen publikacji. [ Gravatar ]

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top